Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Nam tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Nam tổ chức hội thi “Đồ dùng dạy học, đồ chơi tự làm cấp trường” dành cho tất cả các giáo viên phụ trách các nhóm lớp. 🎗🎗🎗🎗🎗🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🌺🌺Nhằm tăng cường phong trào tự làm đồ dùng đồ chơi phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và góp phần bổ sung thêm các đồ dùng đồ chơi tự làm có chất lượng hiệu quả sử dụng trong giảng dạy đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục, đặc biệt là giúp cho giáo viên phát huy hết những khả năng, sáng tạo; có thêm điều kiện để học hỏi, trau dồi chuyên môn, khả năng làm đồ dùng đồ chơi phục vụ mọi hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.👏👏⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Sau hội thi, tất cả các lớp đều có thêm nhiều đồ dùng đồ chơi phong phú, đa dạng, chuẩn bị tốt cho việc trang bị đồ dùng vào hoạt động học và chơi của trẻ tại lớp⭐️⭐️