Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh (2/9) năm học 2023 – 2024

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh (2/9) năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

[...]
Trường Mẫu Giáo Vĩnh Bình Nam tuyển sinh năm học 2023 – 2024

Trường Mẫu Giáo Vĩnh Bình Nam tuyển sinh năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2023-2024. Nay trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Nam thông báo đến quý phụ huynh học sinh kế hoạch tuyển sinh như sau: * Đối tượng học sinh: – Khối 3 – 4  tuổi có năm sinh 2020 – Khối 4- 5 tuổi có khai sinh năm 2019. – Khối 5 – 6 tuổi có khai sinh năm 2018. * Dự kiến [...]
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm học mới

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm học mới

Lượt xem:

[...]
Bảng theo dõi sức khỏe lớp trẻ

Bảng theo dõi sức khỏe lớp trẻ

Lượt xem:

[...]
Bảng công khai thực đơn cho trẻ tuần 2

Bảng công khai thực đơn cho trẻ tuần 2

Lượt xem:

[...]
Thông báo – Nhiệm vụ trong năm học mới

Thông báo – Nhiệm vụ trong năm học mới

Lượt xem:

[...]
Bảng công khai thực đơn tuần 1

Bảng công khai thực đơn tuần 1

Lượt xem:

[...]