Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 08 năm 2023, tại hội trường A Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh thuận, được sự thống nhất của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, Phòng GD và ĐT huyện Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. Tham dự hội nghị gồm có: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở 30 trường ( mẫu giáo, phổ thông) trực thuộc. Đại diện trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Nam có Bà : Mai Thị Trang ( Hiệu trưởng); Bà: Bùi Thị Cẩm Thúy ( P. Hiệu trưởng); Bà: Lữ Thị Mộng Tuyền ( Chủ tịch Công Đoàn) tham dự Hội nghị.

– Một số hình ảnh buổi Hội nghị: