Người tốt việc tốt

Hoạt động từ thiện

Hoạt động từ thiện

Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2015. Tại trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Nam có tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ “Nhịp cầu cộng đồng” chung tay giúp đỡ trẻ em bị thiệt thòi, nhằm nêu  cao tinh thần tương thân tương ái. Thông qua đó giáo dục trẻ biết quan tâm, chia sẽ đối với [...]